Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Socialekaartvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Koninklijke Kentalis Roermond

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Het is belangrijk dat mensen met een TOS en/of gehoorverlies mee kunnen doen aan de samenleving. Dat zij kunnen communiceren met anderen en worden begrepen.
Kentalis biedt onderzoek, diagnostiek, zorg, onderwijs en onderwijsondersteuning.
Kentalis onderzoekt en behandelt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een ernstige spraak- of taalbeperking en een sterk verminderd gehoor. De communicatie ontwikkeling staat op de voorgrond. Bij Kentalis is veel kennis op het gebied van spraak- en taalproblemen en doof/slechthorendheid.