Mantelzorgondersteuning wordt sinds 1 april 2020 uitgevoerd door Incluzio Sociale Basis. Het steunpunt Mantelzorg Venlo werkt met één mantelzorgcoach en meerdere seniorencoaches. De seniorencoaches werken wijkgericht en beg...
Lees meer
Albert Verweystraat 6
5921AZ Venlo
088 298 7653

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven