Tot 1 januari 2022 waren in Blerick, Hout-Blerick en Boekend 7 parochies, allen met een eigen kerkgebouw, die per 1 januari 2010 als Parochiefederatie Regio Blerick gingen samenwerken onder één kerkbestuur. Per 1 januari 2022...
Lees meer
Leeuwerikplein 1
5922VL Venlo
077 387 39 29

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven