Socialekaartvenlo.nl

Inloggen of inschrijven

Sociale kaart

Bekijk hier het aanbod op de sociale kaart.

Gekozen filters
  Thema
  Plaats
  Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld
  De Algemene Hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie die sinds 1977 hulp biedt aan ouderen en gehandicapten en heeft als doel om, op basis van vrijwilligheid, een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in Tegelen, Steyl en Belfeld. De hulp is zeer divers, een handreiking van praktische aard, maar ook in de vorm van contact en gesprek. Wij kunnen helpen in die omstandigheden, waar hulp het karakter heeft van ‘even hulp bieden’, even ‘bijspringen’. De Algemene Hulpdienst kan niet helpen daar waar de hulp een speciale deskundigheid vereist, bijvoorbeeld bij de verzorging van ernstig zieken. Kortdurende hulp in noodsituaties was een eerste doelstelling. Vaak was dit begeleiding die werd gevraagd naar ziekenhuis, gezelschap houden van een alleenstaande of alleen maar een luisterend oor bieden. Door de jaren heen veranderde deze hulpverlening van materiële naar meer op de mensen gerichte hulp. Projecten met een duidelijk begin en einde. Er werd steeds meer persoonsgericht gewerkt en hulp verleend. Momenteel kunnen mensen uit Tegelen, Steyl en Belfeld gebruik maken van de door ons aangeboden diensten. Uiteraard wordt daarbij goed in de gaten gehouden of voor de gevraagde hulpverlening geen familie of bekenden beschikbaar zijn aangezien wij geen vervanger zijn van die vriendelijke buurman of de helpende kinderen. Tevens wordt er van uitgegaan dat de klant geen betaalde kracht kan bekostigen en zelf niet in staat is een klus uit te voeren. Primair gaat het om het verlenen van kortdurende hulp aan mensen die daarvoor niet terecht kunnen bij andere personen. Projecten met een duidelijk begin en einde. Hulpverlening , je kunt denken aan: - hulp bij het doen van boodschappen - begeleiding naar huisarts / fysiotherapeut - begeleiding naar het ziekenhuis - administratieve hulp - ondersteunende luistergesprekken etc. etc. - Klussendienst Ouderen en gehandicapten kunnen een beroep doen op de Klussendienst, door telefonisch of per email contact op te nemen met het Meldpunt. Wij vragen u dan om aan te geven wat de klus inhoudt. Welke klusjes? Deze kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, maar mogen niet meer dan drie uur in beslag nemen. Zowel in- als buitenshuis zijn er vaak kleine karweitjes op te knappen, onder andere: - iets repareren wat stuk is - iets verplaatsen of ophangen - klein tuinonderhoud, max. 1 keer per 3 weken, Als u voor hulp in aanmerking komt gaan we op zoek naar een geschikte vrijwilliger. Deze vrijwilliger neemt dan zelf contact met u op. Samen met u als aanvrager zal de vrijwilliger nagaan wanneer het karweitje kan worden opgeknapt. Mocht een herhaling van de klus nodig zijn (b.v. bij tuinonderhoud) dan dient u opnieuw een aanvraag in te dienen bij het Meldpunt. Iedere werkdag tussen 9 en 12 uur kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van ons Meldpunt. Zij bemiddelen tussen degene die om hulp vraagt en een van onze vrijwilligers en zij vragen van u alle informatie die nodig kan zijn om de juiste hulp te bieden. Hulp kan worden aangevraagd door uzelf, maar ook door familie, buren of bekenden. Wij willen u verzoeken om hulp tijdig te melden Telefoon 06 49 34 14 79 WIJ ZOEKEN NOG VRIJWILLIGERS Het is bijzonder dankbaar en waardevol.
  8 van 115
  Browser niet ondersteund
  Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.